News : Satu Gereja Masuk Islam Karna Jawaban Seorang Pemuda Islam

Satu Gereja Masuk Islam Karna Jawaban Seorang Pemuda Islam
Sebuah kisah nyata Satu Gereja Masuk Islam yang terjadi di negerinya Paman Sam(USA). Patut kita ambil hikmahnya, diantaranya :1. Kebenaran Islam yang nyata,
2. Sangat beratnya timbangan kalimat syahadat,
3. Pentingnya bagi pemuda Muslim untuk menuntut ilmu,
4.Dsb.

Berdoalah dengan sungguh-sungguh, untuk menambah ilmu baca artikel mengenai Tips Rahasia Cara Agar Doa Dikabulkan Menurut Al Qur'an

Simak saja kisahnya… Satu gereja masuk Islam benarkah? Semoga ALLAH mengijinkan kita menjadi pemuda seperti beliau, Amiiin….. Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 06 Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.” Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.” Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silahkan! Sang pendeta pun mulai bertanya,

1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
2. dua yang tiada tiganya,
3. tiga yang tiada empatnya,
4. empat yang tiada limanya
5. lima yang tiada enamnya,
6. enam yang tiada tujuhnya,
7. tujuh yang tiada delapannya,
8. delapan yang tiada sembilannya,
9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
11. sebelas yang tiada dua belasnya,
12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
13. tiga belas yang tiada empat belasnya.
14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu- kainya?
18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari ibatu?
21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata,

1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’:12) .
3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.
5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.
7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk:3).
8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).
9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *
10 .Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.
12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).
13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir:18).
15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika
mereka berkata kepada ayahnya,”Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala.” Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaaan ter-hadap kalian.” Dan
ayah mereka
Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT
berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).
18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi
Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.
19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan
yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).
20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah
tentarabergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana
firman Allah SWT, “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 2Cool.
22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon
adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.
Pemuda ini berkata, “APAKAH KUNCI SURGA ITU?” mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.
Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! “
Pendeta tersebut berkata, “Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. “
Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.”
Sang pendeta pun berkata,
“Jawabannya ialah: ASHADU AN LA ILAHA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.”
Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.** Subhanallah…!!
(Semua itu tentu dengan Ilmu……)


Sudahkah anda mengetahui waktu mustajab untuk berdoa? silahkan baca pada artikel berikut Waktu Mustajab Untuk Berdoa Agar Dikabulkan

Sumber : Blog AndikaHNc

Artikel Dilindungi
Sertakan blog ini jika mengcopy paste
Hak Cipta Dilindungi

Terima Kasih
Rafi Orilya Groups
by Rafi Aldiansyah Asikin

http://rafi-orilya.blogspot.com/2012/11/news-satu-gereja-masuk-islam-karna.html#ixzz2BUfgJbtX
Perlindungan Hak Cipta Oleh Rafi Orilya Groups
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike


30 komentar

 1. Wah keren gan tapi ane masih bingung.. haha

  BalasHapus
 2. Alhamdulillah kalau begitu gan

  BalasHapus
 3. Ada banyak pihak yang mengorganisasikan gereja di dunia ini, terutama ya tentu di Amerika Serikat. Gereja artinya "Keluarga Rohani", bukan bangunan atau gedung fisik gereja dengan label apa pun. Jadi siapa saja bisa mengatas-namakan Kristus atau ajaran Kristus, menyebut diri "umat Kristiani", apakah itu denominasi-denominasi Protestan, atau Katolik. Bisa setan yang memimpin pengorganisasian, bisa juga Roh Kudus yang memimpin pengorganisasian, ada tanda-tandanya. Menurut saya, ada yang janggal dalam pemberitaan ini :

  1. Apa nama gereja ini, di kampung mana, dan negara bagian mana di Amerika Serikat,
  kok tak disebut jelas ?
  2. Seorang Pendeta atau Pastor Kristiani, tak akan mengajukan 22 pertanyaan liar
  semacam itu, yang tidak kontekstual secara Kristiani, dan yang tak ada kaitannya
  dengan penyadaran rohani tentang hakikat permasalahan dosa manusia di dunia ini.
  3. Menurut hukum kesadaran transenden, sesuatu kepercayaan yang tak bisa bertanya
  kepada dirinya sendiri apakah ada esensi kepercayaan lain yang lebih benar dari konsep
  kepercayaannya, tentu tak bisa mengklaim suatu istilah liar seperti "Kunci Sorga" untuk
  membenarkan diri terhadap sesuatu yang tak bisa, atau belum dimengerti oleh dirinya.
  4. Pelurusan teologis untuk mengarahkan pikiran manusia yang terbatas kepada kebenaran,
  kok tak dijelaskan dalam pemberitaan ini. Tiba-tiba mengaku "Allah yang katakan",
  "Allah yang menganugerahkan kebaikan", "Allah yang menjaga mereka dengan Islam",
  tapi tidak mengerti arti "Islam" ? "Allah" itu siapa dan yang mana ? Jangan memonopoli
  kata "Allah" secara sembarangan dong ! Semua agama juga mengajarkan kebaikan.

  5. Pengertian "Islam" ada dalam seluruh ayat-ayat Alkitab dan sudah digenapi oleh
  pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, justru diberhalakan menjadi arti
  simbolis lain yang menyesatkan dalam pemberitaan ini. Islam bukan = Islam doang, juga
  bukan = lebih benar dari Kristen, secara kata-kata doang. Islam artinya "berserah diri
  secara penuh kepada kekuasaan Pencipta, agar diselamatkan oleh Kehendak-Nya".
  Kok tak disadari oleh seorang yang mengaku Pastor atau Pendeta Kristiani ?

  Saya seorang Katolik asli, cinta Yesus Kristus dan Bunda Maria, juga tetap menghormati teologia reformasi Kristen Protestan. Kepercayaan Islam juga tetap saya hormati, bukan mempercayai. Sampai kapan pun atau sampai kiamat pun saya tidak akan percaya kepada gagasan "Allah SWT" dalam Al -Qur'an, dan tidak akan mengakui ajaran Islam yang menyalahkan Ketuhanan Yesus dan memfitnah sejarah Kristiani.

  BalasHapus
 4. Terima kasih mas.. atas tanggapannya :) Mungkin dengan hal ini kita mungkin harus sadar antar umat beragama agar saling menghormati tidak malah memfitnahnya.
  Semoga tanggapan mas, bermanfaat untuk kita semua.
  thank's

  BalasHapus
 5. pasti lu lihat dari video ini :D
  www.youtube.com/watch?v=qImp_KQAjPk

  BalasHapus
  Balasan
  1. Hehe.. iya mas :) cuma ngepost aja

   Hapus
  2. video cuman orang ibadah gt ga ada bukti sah :D
   bisa saja cerita diatas cuman karangan belaka
   1. pikiran manusia modern skrg tidak segampang itu dibelokkan
   2. konflik saling menjelekkan dan menjatuhkan muslim dan nasrani
   3. mungkin saja merupakan propaganda dari orang yg tidak bertanggung jawab

   Hapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

   Hapus
 6. Lakum Dinukum Waliyadin yang merupakan ayat ke-6 dari surat Al Kafiiruun yang terjemahannya adalah: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”, maknanya adalah menyerukan agama islam yang tepat pada tempatnya, seperti orang2 yang tidak beragama/tidak percaya tuhan!,,,, seperti dipelosok indonesia atau dipedalaman yang tidak terjamah peradaban.bukan seseorang atau komunitas yang sudah beragama, semua agama datangnya dari allah dan semua mengajarkan tentang kebaikan... semoga tulisan saya bisa membuat pemeluk agama diIndonesia Rukun dan Damai amiien...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Amin :) Saya menuliskan ini tidak ada maksud untuk berpihak pada kubu manapun. Semoga kita tetap damai

   Hapus
 7. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 8. izin copas. www.tentangislam29.indonesiaz.com

  BalasHapus
  Balasan
  1. Silahkan mas jangan lupa sertakan link asli :)

   Hapus
 9. saya sebenernya sdh tau sejak 2010, tpi saya belum tau siapa nama mahasiswa tersebut, dan siapa teman nasrani nya, lalu siapa pendeta itu, dan apa nama gereja nya? namun alangkah indah mendengar berita ini di telinga umat agama islam, tapi sayang berita sebesar ini hanya untuk apa kalau siapa nama pemuda itu, teman nasrani nya, dan pendeta nya tidak diketahui orang banyak? mohon di beri tahu agar kebenaran Mutlak di tegakkan, jangan mengintimidasi umat agama lain di karenakan sebuah berita yang sudah menyebar kemana-mana ini.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kami hanya menyebarkan informasi dari beberapa media yang memberitakan berita yang sama :)

   Hapus
 10. Mungkin si identitas di sembunyikan untk keamanan,,,,

  BalasHapus
 11. pada banyak omong sok pinter sok ngerti. liat aja bukti masing perdebatan entar kalo lu pada udah mati kan tau sndiri. gk usahlh pda brisik sok pinter slg mncela di sosmed.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Mari menginstropeksi diri menjadi pribadi yang baik :)

   Hapus
 12. Menurut cerita diatas anya sebatas dongeng tak berarti anya tipuan tangan jail manusia mna ada orang 1gereja sekaligus masuk islam anya karna mendengar jawaban sehorang pemudah 22 pertanyahan, ini anya tipuan tngn jail umat islam agar kristen terjatu dan kemenangan umat islam

  BalasHapus

Komentar anda sangat dibutuhkan bagi kemajuan kami untuk terus berkarya.
Diharapkan :
* Berkomentarlah dengan bahasa yang baik
* Tidak ada unsur SARA, SPAM, PORNO
* Tidak merugikan orang lain
* Menunjukkan identitas yang jelas bukan Anonim

Diperkenankan :
* Komentar promosi link web anda
* Kritik & Saran

[Protected] by DMCA Protection Pro™
EmoticonEmoticon